SAMMBoB & IBU <3 BATMAN.

ISI
(BATMAN)
Masyarakat ( Dia ) + Teknologi ( Internet ) + Nilai ( Berdikari +Rajin )
BUKTI
Siapa?
Dia
Apa?
 Rajin melungsuri internet untuk informasi dan harus bersikap berdikari untuk belajar.
Mengapa?
(a) Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang sesuatu pelajaran.
(b) Memahami sesuatu topik yang telah ketinggalan jika tidak hadir di sekolah.
Mana?
Di rumah , perpustakaan atau lab sekolah atau di Internet kafe.
Bila?
Setiap hari pada waktu lapang atau selepas sekolah untuk 1 jam.
Bagaimana?
(a)Melungsuri internet di lelaman web seperti "asknlearn" dan menonton video tentang topik yang kurang pasti. Buat nota dan memahaminya. Jika masih tidak memahami , memainkan video tersebut semula.
(b) Menggunakan Internet untuk mencari latihan-latihan untuk mempraktikkan topik tersebut di kertas.
(c)Membuat kajian dalam bagaimana topik itu digunakan di dalam realiti supaya memahami topik itu secara lebih mendalam lagi.
 KESAN & ULASAN
(a) Lebih mengetahui dan memahami sesuatu topik yang tidak pasti.
(b) Sedia dengan lebih awal untuk peperiksaan.
(c) Supaya dapat mengatasi masalah dengan awal kerana Internet mempunyai semua informasi dan latihan yang diperlukan.
(d) Dapat meningkatkan tahap pengetahuan supaya tidak menjadi seseorang seperti 'katak di bawah tempurung' yang hanya mengetahui segala yang diajar di dalam buku teks dan bukan di luarnya.ISI
(BATMAN)
Masyarakat ( Dia ) + Amalan ( Bertanya guru ) + Nilai ( Rajin )
BUKTI
Siapa?
Dia , Guru.
Apa?
Bertanya guru solan-soalan tentang topik yang kurang pasti.
Mengapa?
(a) Untuk menjelaskan keraguan.
(b) Untuk memehami dan mengetahui lebih tentang bagaimana untuk menjawab soalan berkaiatn dengan topik itu.

Mana?
Di sekolah , perpustakaan.
Bila?
Selepas sekolah , sejurus selepas guru tamat mengajar.
Bagaimana?
(a) Selepas sekolah , menelefon guru untuk berjumpa. Menanyakan soalan yang kurang pasti dan menyuruh guru menerangakn bagaimana untuk mendapatkan jawapan. Di rumah , ulangkaji semula soalan itu dan cuba membuat soalan itu tanpa jawapannya.
(b) Sejurus selepas guru telah habis mengajar , tanyakan kepada guru apa-apa soalan yang sedang dialami keraguan. Jika masih tidak memahami , suruh guru menulangi keterangannya.
KESAN & ULASAN
(a) Dengan cara ini , ia melatih diri untuk soalan peperiksaan yang sukar.
(b) Membuat diri sendiri sedia dengan awal untuk peperiksaan.
(c) Memahami dan mengetahui contoh-contoh soalan yang akan keluar di dalam kertas peperiksaan.
(d) Akan mengenal dengan lebih mendalam tentang sesuatu topik.
(e) Tidak perlu membuang duit hanya untuk menanyakan soalan dan menjelaskan keraguan daripada guru di sekolah.